Zwroty i reklamacje
Zwrot zakupionego Towaru
1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego babylovedecor.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.Zwrot realizowany jest na koszt kupującego chyba że towar jest uszkodzony lub został pomylony przez nas przy wysyłce.
Nie odbieramy zwrotów wysyłanych za pobraniem.
2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:

Baby Love Decor s.c.
Angelika Podsiadło
ul.Niecała 16
32-090 Słomniki


Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.
3. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych
4. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

Baby Love Decor s.c.
Angelika Podsiadło
ul.Niecała 16
32-090 Słomnikiformularz zwrotu
Dlaczego babylovedecor Nasze artykuły są tworzone z pasją, staramy się aby każda rzecz była wyjątkowa i dopracowana w najmniejszych szczegółach. Projektujemy i tworzymy dla Twojego dziecka przestrzeń, w której się otacza aby czuło w niej miłość i bezpieczeństwo. Dołącz teraz!